Skip to content

Ecologisch openbaar groen

Ecologisch groen en tuinen zijn uiteraard geen zaak alleen van particulieren, integendeel. De mooiste en grootste stukken groen in Vlaanderen zijn in bezit of beheer van gemeenten, provincies of het gewest.

De principes van ecologische groenbeheer voor openbare besturen zijn alvast dezelfde als in kleine tuinen. De uitwerking is, omwille van de veel grotere oppervlakten en het professioneel beheer, uiteraard verschillend.

Sinds enkele jaren geeft de afdeling Natuur & Bos van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap hernieuwde aandacht aan het beheer van parken en ander openbaar groen. Als basis werd een code van harmonisch groen- en parkbeheer opgesteld, waar ecologisch groenbeheer een onderdeel van uitmaakt. Er worden opleidingen, studiedagen, … gepland waardoor harmonisch groenbeheer steeds meer de basis zal worden van het beheer van openbare groendomeinen.

Voor de uitwerking van de principes van het harmonisch groenbeheer werd in belangrijke mate beroep gedaan op de expertise van specialisten.

Verder is er ook aandacht voor groen op scholen en bedrijfsgroen.